Sarawak ID|Register
Polls
Announcements

Bahagian Serian

    Daerah Serian adalah salah satu daripada empat daerah di Bahagian Samarahan selepas Samarahan diistiharkan sebagai Bahagian pada 01 Januari 1987. Ia dikenali sebagai Daerah Sadong pada penubuhannya dalam tahun 1901 yang beribu pejabat di Simunjan. Pada bulan Februari 1955 Serian (Upper Sadong) dan Simunjan (Lower Sadong) telah dipisahkan dan masing-masing menjadi Daerah penuh. Pegawai Daerah yang pertama semasa pemerintahan penjajahan ialah Mr. H.R. Harbow.

Serian telah diisytihar sebagai Bahagian ke-12 dalam Negeri Sarawak pada 11 April 2015. Pengisytiharan itu dibuat sendiri oleh YAB Datuk Patinggi Tan Sri (Dr) Haji Adenan Bin Haji Satem, Ketua Menteri Sarawak semasa merasmikan Pesta Birumuh Serian 2015 di Kompleks Sukan Serian.

Bahagian Serian telah digazet sebagai Bahagian pada 1 Ogos 2015 merangkumi Daerah Serian, Daerah Tebedu dan Daerah Kecil Siburan seluas 2,405 km persegi. Pejabat Daerah Serian dan Pejabat Daerah Tebedu diketuai oleh Pegawai Daerah manakala Pejabat Daerah Kecil Siburan diketuai oleh Pegawai Tadbir Sarawak (SAO).

       

 
 A.  Populasi penduduk (Berdasarkan profil Bahagian 2016):-     
 
           
B. Bilangan Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum Bahagian Serian (Berdasarkan profil Bahagian 2016):-     
      
           
 C. Jumlah Bandar/ Pekan / Rumah Panjang (Berdasarkan profil Bahagian 2016)     
      
           
D. Kemudahan Jalan (Berdasarkan profil Bahagian 2016)     Sumber: JKR & MDS
      
           
E. Jumlah Kolej / Sekolah (Berdasarkan profil Bahagian 2016) : Sumber: Jabatan Pendidikan Serian
 
           
F. Kemudahan Kesihatan (Berdasarkan profil Bahagian 2016) :  Sumber Jabatan Kesihatan Serian