Sarawak ID|Register
Polls
Announcements

Piagam Pelanggan

Bil  Perkhidmatan yang disediakan  Tempoh kelulusan Catatan
       
1. Permohonan Baru Lesen Pungutan Awam 5 Hari bekerja  *Borang dan dokumen yang diperlukan lengkap diisi.
*Lulus tapisan keselamatan daripada PDRM.
*Diproses dari tarikh borang diterima daripada PDRM.
*Tertakluk kepada keberadaan Residen.
2. Pelanjutan tempoh Lesen Pungutan Awam 3 Hari Bekerja  *Borang dan dokumen yang diperlukan lengkap diisi.
*Lulus tapisan keselamatan daripada PDRM.
*Diproses dari tarikh borang diterima daripada PDRM.
*Tertakluk kepada keberadaan Residen.
3. Permohonan Lesen Perkahwinan Khas Bukan Islam 1 Hari Bekerja *Borang dan dokumen yang diperlukan lengkap diisi.
*Diproses dari tarikh borang diterima daripada orang awam.
*Tertakluk kepada keberadaan Residen /  Pemangku
4. Permohonan Surat Kuasa Mentadbir (LA) atau Probet Wasiat 10 Hari Bekerja *Borang dan dokumen yang diperlukan lengkap diisi.
*Diproses dari tarikh borang diterima daripada orang awam.
*Tertakluk kepada keberadaan Pegawai Daerah (Pegawai Probet).
5. Permohonan Pindah Hakmilik Lesen Senapang Patah (Shotgun) Melalui Probet  10 Hari Bekerja *Borang dan dokumen yang diperlukan lengkap diisi.
*Lulus tapisan keselamatan daripada PDRM.
*Diproses dari tarikh borang  diterima daripada PDRM.
6.
Permohonan Permit Membeli Peluru Senapang Patah (Shotgun)  Serta Merta *Borang dan dokumen yang diperlukan lengkap diisi.
*Kelulusan tertakluk kepada syarat-syarat yang telah ditetapkan;
*Tertakluk kepada keberadaan Pegawai Daerah.
7. Pendaftaran Nama-nama Perniagaan (baru)
1 Hari Bekerja *Borang dan dokumen  yang diperlukan lengkap diisi.
*Lulus proses tapisan / disokong oleh agnesi bekenaan.
*Tertakluk kepada keberadaan Pegawai Daerah.
8. Pengeluaran Ekstrak Nama-nama Perniagaan  Serta Merta * Membawa bersama Trade License terkini.
* Dilakukan di kaunter bayaran Pejabat Daerah.
9. Pindah Butir-butir Nama-nama Perniagaan  1 Hari Bekerja *Borang dan dokumen yang diperlukan lengkap diisi.
*Lulus proses tapisan
*Tertakluk kepada keberadaan Pegawai yang diberi kuasa.
10. Pembatalan Nama-nama Perniagaan yang telah diwartakan 1 Hari Bekerja *Borang dan dokumen yang diperlukan lengkap diisi.
11. Permohonan Sijil Anak Angkat  5 Hari bekerja  *Diproses dari tarikh borang  diterima daripada orang awam.
*Kelulusan tertakluk kepada syarat-syarat yang telah ditetapkan.
*Tertakluk kepada keberadaan Pegawai Daerah.
12. Projek-projek Kecil Luar Bandar (MRP)  - *Dilaksanakan mengikut peraturan-peraturan kewangan dalam   tahun semasa
13. Pengurusan Acara - *Diuruskan mengikut perancangan yang ditetapkan oleh jawatankuasa penganjur;
14. Resit pembayaran akan dikeluarkan serta-merta bagi semua pungutan hasil dari orang awam. Serta Merta -