Sarawak ID|Register
Polls
Announcements

Pembangunan

Jabatan - jabatan kerajaan yang telah dinaiktaraf di Bahagian Serian:-

1. Jabatan Perbendaharaan

2. Jabatan Tanah Dan Survei

3. Jabatan Pengairan dan Saliran

4. Jabatan Bekalan Air Luar Bandar (JBALB)

5. Angkatan Pertahanan Awam Malaysia (APM)