Sarawak ID|Register
Polls
Announcements

Dasar Kualiti

*********************

DASAR KUALITI

*********************

Menyampaikan perkhidmatan Pentadbiran Bahagian Sarawak yang cekap, cepat dan berkualiti bagi memenuhi keperluan pelanggan dan pihak berkepentingan serta peraturan dan perundangan selaras dengan konteks organisasi melalui penambaikan berterusan dalam Sistem Pengurusan Kualiti.