Sarawak ID|Register
Polls
Announcements

[+] 1. Perlukah semua waris hadir ke Pejabat Daerah Serian untuk urusan Probet?
[+] 2. Selain dari waris, siapakah yang perlu hadir untuk urusan Probet?
[+] 3. Adakah perlu untuk anak angkat (kanak - kanak) hadir ke Pejabat Daerah Serian??
[+] 4. Siapakah yang perlu hadir untuk urusan Pengangkatan Anak?
[+] 5. Berapakah bayaran yang perlu bagi setiap pendaftaran Perniagaan?
[+] 6. Berapa lama tempoh pengeluaran Sijil Pendaftaran Perniagaan oleh Pejabat Daerah Serian?
[+] 7. Bagaimanakah cara mendapatkan permit membeli peluru?
[+] 8. Berapa lamakah senapang patah perlu diperiksa?
[+] 9. Berapa lamakah tempoh membaharui lesen senapang patah?
[+] 10. Bagaimanakan proses Akuan Sumpah dijalankan?