Pencapaian Piagam Pelanggan
2018|2019|


Laporan Analisa Pencapaian Piagam Pelanggan 2019 (Berdasarkan Laporan SCS Score Card Setiap Suku Tahun)
  Berdasarkan Laporan Analisis SCS Score Card Pentadbiran Bahagian Serian
Perkara           Suku

Bil.    Transaksi Bil.    Transaksi
MPP
  Bil.     Transaksi
TMPP
Percentage   (%)
PERMOHONAN SURAT KUASA (LA) ATAU PROBET DALAM MASA 10 HARI Q1 122
 122 0
 100%
Q2  0  0 0
0
Q3  0  0 0
 0
Q4  0  0 0
 0
PERMOHONAN SIJIL ANAK ANGKAT DALAM 5 HARI BEKERJA Q1  23  23 0
 100%
Q2  0 0
0
0
Q3 0
0
0
0
Q4 0
0
0
0
PENDAFTARAN NAMA-NAMA PERNIAGAAN (BARU) 1 HARI BEKERJA Q1  89  89 0
 100%
Q2 0
0
0
0
Q3 0
0
 0 0
Q4 0
0
 0  0
PENGELUARAN EKSTRAK NAMA-NAMA PERNIAGAAN SERTA MERTA DI KAUNTER BAYARAN PEJABAT DAERAH Q1  271  271 0
100%
Q2  0 0
 0  0
Q3  0 0
 0  0
Q4  0  0  0  0
PINDAH BUTIR-BUTIR NAMA PERNIAGAAN & PEMBATALAN NAMA-NAMA PERNIAGAAN YANG TELAH DIWARTAKAN DALAM 1 HARI BEKERJA Q1 19
 19  0 100%
Q2  0  0  0 0
Q3  0  0 0
0
Q4  0  0  0 0
PEMBAHARUAN NAMA - NAMA PERNIAGAAN 1 HARI Q1  718  718  0  100%
Q2  0  0 0
0
Q3  0  0 0
0
Q4  0  0  0 0
PINDAH HAKMILIK LESEN SENAPANG PATAH (SHOTGUN) MELALUI PROBET/ SEMASA HAYAT DALAM 10 HARI BEKERJA Q1  24 24
 0 100%
Q2  0 0
 0 0
Q3  0 0
 0 0
Q4 0
 0  0  0
PERMIT MEMBELI PELURU SENAPANG PATAH (SHOTGUN) SERTA MERTA Q1 1106
 1106 0
100%
Q2  0  0 0
0
Q3  0  0 0
0
Q4  0  0  0 0
LESEN PERKAHWINAN KHAS BUKAN ISLAM DALAM 1 HARI BEKERJA Q1  38 38
0
 100%
Q2  0  0 0
0
Q3  0  0  0 0
Q4  0  0  0 0
PERMOHONAN BARU LESEN PUNGUTAN AWAM DALAM 5 HARI BEKERJA Q1  1 1
 0 100%
Q2  0 0
 0 0
Q3  0  0  0 0
Q4  0 0
0
0
           
Pertunjuk:
MPP - Mengikut Piagam Pelanggan
TMPP - Tidak Mengikut Piagam Pelanggan

Q1:January - March | Q2:April - June | Q3: Julai - September  | Q4: Oktober - Disember