Pencapaian Piagam Pelanggan
2018|2019|2020|


Laporan Analisa Pencapaian Piagam Pelanggan 2020 (Berdasarkan Laporan SCS Score Card Setiap Suku Tahun)
  Berdasarkan Laporan Analisis SCS Score Card Pentadbiran Bahagian Serian
Perkara           Suku

Bil.    Transaksi Bil.    Transaksi
MPP
  Bil.     Transaksi
TMPP
Percentage   (%)
PERMOHONAN SURAT KUASA (LA) ATAU PROBET DALAM MASA 10 HARI Q1 0 0 0
0
Q2 0 0 0
0
Q3 0 0 0
0
Q4 0 0 0
 0
PERMOHONAN SIJIL ANAK ANGKAT DALAM 5 HARI BEKERJA Q1 0 0 0
0
Q2 0 0 0
0
Q3 0 0 0
0
Q4 0 0
0
PENDAFTARAN NAMA-NAMA PERNIAGAAN (BARU) 1 HARI BEKERJA Q1 0 0 0
0
Q2 0 0 0
0
Q3 0 0  0 0
Q4 0 0  0  0
PENGELUARAN EKSTRAK NAMA-NAMA PERNIAGAAN SERTA MERTA DI KAUNTER BAYARAN PEJABAT DAERAH Q1 0 0 0
0
Q2 0 0  0 0
Q3 0 0  0 0
Q4 0 0  0  0
PINDAH BUTIR-BUTIR NAMA PERNIAGAAN & PEMBATALAN NAMA-NAMA PERNIAGAAN YANG TELAH DIWARTAKAN DALAM 1 HARI BEKERJA Q1 0 0  0 0
Q2 0 0  0 0
Q3 0 0 0
0
Q4 0 0  0 0
PEMBAHARUAN NAMA - NAMA PERNIAGAAN 1 HARI Q1 0 0  0 0
Q2 0 0 0
0
Q3 0 0 0
0
Q4 0 0  0 0
PINDAH HAKMILIK LESEN SENAPANG PATAH (SHOTGUN) MELALUI PROBET/ SEMASA HAYAT DALAM 10 HARI BEKERJA Q1 0 0  0 0
Q2 0 0  0 0
Q3 0 0  0 0
Q4 0 0  0  0
PERMIT MEMBELI PELURU SENAPANG PATAH (SHOTGUN) SERTA MERTA Q1 0 0 0
0
Q2 0 0 0
0
Q3 0 0 0
0
Q4 0 0  0 0
LESEN PERKAHWINAN KHAS BUKAN ISLAM DALAM 1 HARI BEKERJA Q1 0 0 0
0
Q2 0 0 0
0
Q3 0 0  0 0
Q4 0 0  0 0
PERMOHONAN BARU LESEN PUNGUTAN AWAM DALAM 5 HARI BEKERJA Q1 0 0  0 0
Q2 0 0  0 0
Q3 0 0  0 0
Q4 0 0 0
0
           
Pertunjuk:
MPP - Mengikut Piagam Pelanggan
TMPP - Tidak Mengikut Piagam Pelanggan

Q1:January - March | Q2:April - June | Q3: Julai - September  | Q4: Oktober - Disember
 0 0
 0  0 0
0
 0  0  0  0  0